dokumenty

Otevřený dopis premiérovi - zastavte reorganizaci ÚOOZ

17. července 2016 v 17:46 | Henrikson
K rukám: předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka
Na vědomí: prezident ČR, parlament ČR, Vláda ČR, MV ČR, PP PČR, vyšetřovací komise PSP ČR, bezpečnostní výbor PSP ČR, média
Ze dne: 15. 7. 2016

Cožpak není zřízení vyšetřovací komise (prověřující podezření související s reorganizací ještě i po zahájení samotné reorganizace) směšné, neboť předem předvídá, že nic závažného nevyšetří? Proč nereorganizujete Vaší vládou raději to, co nefunguje - především GIBS?
Žádám Vás, pane premiére, o zastavení reorganizace ÚOOZ a tím také o umožnění návratu plk. Šlachty do ÚOOZ PČR. Žádám Vás o naléhavé zastavení reorganizace zejména po dobu, kdy bude probíhat vyšetřování parlamentní vyšetřovací komise.

To jsou některé pasáže z dokumentu, jehož celé znění naleznete ZDE.

PP PČR, MV ČR - Zastavte reorganizaci ÚOOZ

17. července 2016 v 16:55 | Henrikson
K rukám:
ministr vnitra ČR Milana Chovance
policejní prezident Genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý
Ze dne: 7. 7. 2016

Proč se reorganizuje tak překotně a pouze útvar s prvotřídními výsledky? Proč se reorganizace nezaměří přednostně na zlepšení útvarů, které nepracují zcela špičkově? Navíc, když to povede současně k odchodu stávajícího úspěšného vedení ÚOOZ? Proč je tato reorganizace lepší než výsledky plk. Roberta Šlachty u ÚOOZ a stojí proto za jeho odchod?
Proč nebyli také státní zástupci přizváni k přípravě reorganizace? Proč sloučení kritizují mimo pracovníků ÚOOZ také státní zástupci a další odborníci, zatímco někteří politici, lobbisté a jiní vlivní lidé (i obhájci) se z této reorganizace radují?
Proč se společně s MV ČR nezaměříte spíše na reorganizaci nefunkční a tolik potřebné GIBS?
Co když vyšetřovací komise PSP ČR vyšetří, že skutečným důvodem reorganizace je skutečně jakási politická objednávka odchodu plk. Šlachty?
Cožpak není organizovaný zločin v policejním prezidiu bezpečnostní hrozbou České republiky, ale naopak důvodem k reorganizaci útvaru, který jej při vyšetřování odhalil?

Má-li být vyšetřování důvěryhodné, žádám Vás o zastavení reorganizace Policie ČR alespoň do doby ukončení činnosti parlamentní vyšetřovací komise.


Celý dokument adresovaný policejnímu prezidentovi naleznete ZDE.

Sdělení parlamentu ČR a prezidentu ČR ze dne 28.6.2016

10. července 2016 v 7:39 | Jindřiška
K rukám:
Poslanci PSP ČR
Senátoři Senátu ČR
Kancelář prezidenta ČR

Na vědomí:
Sekretariát ÚOOZ

Důležité sdělení ústavním činitelům České republiky ve věci reorganizace PČR

Vážený pane prezidente, vážení členové Parlamentu České republiky,
dovolte mi prosím předem mého dopisu vyjádřit Vám mé upřímné poděkování za práci, kterou v Parlamentu a v Kanceláři prezidenta České republiky vykonáváte. Velmi si vážím Vaší činnosti, kterou pro tuto zemi děláte a dovolte mi vyjádřit také můj hluboký respekt k těmto institucím.
Obracím se na Vás s žádostí o zastavení reorganizace Policie ČR v podobě, v jaké byla schválena dne 15. 6. 2016 ministrem vnitra p. Chovancem a o zastavení odchodu plk. Šlachty z ÚOOZ.
1/ Proč se reorganizuje tak překotně a pouze útvar s prvotřídními výsledky? Rozumím pravomoci policejního prezidenta k této změně. Proč ale reorganizace tkví v tom, že se do řídící struktury přidá další nadřízený prvek a ÚOKFK? Nenese to s sebou nutně pouze povinnost novému nadřízenému nosit informace, zatímco on sám ve skutečnosti žádný pracovní přínos nenese? Nenese to s sebou naprosto racionální riziko úniku informací nejen z ÚOKFK, ale s jistotou nově také z ÚOOZ?
2/ Nerozumím argumentu policejního prezidia tipu "kvalitní práci dělá celá Policie ČR". Reorganizován je pouze ÚOOZ, který z pohledu laika pracuje prvotřídně a zjevně zcela nezávisle (když dokáže dostat před soud často i velmi vlivné osoby - mj. např. soudce a státní zástupce), zatímco o reorganizaci ÚOKFK se dá mluvit jen stěží, je-li do představené struktury vložen prakticky beze změny. Proč se reorganizace nezaměří přednostně na zlepšení útvarů, které nepracují zcela špičkově? Navíc, když to povede současně k odchodu stávajícího úspěšného vedení ÚOOZ?
3/ Proč takový spěch s podpisem a zavedením reorganizace na úkor kvalitní přípravy? Ministr vnitra Chovanec spěch reorganizace nijak nevysvětlil. Pouze hovořil o jakési hrozbě, že "policie se nikdy nestane divizí Agrofertu." Je to ale reorganizace z ruky ministra vnitra Chovance a jeho policejního prezidenta, kvůli které odchází špičkový detektiv elitního útvaru vyšetřovatelů v České republice. Pro laika je zcela nepochopitelná souvislost s Agrofertem. Proč je tato reorganizace lepší než výsledky plk. Roberta Šlachty u ÚOOZ a stojí proto za jeho odchod?
4/ Po podpisu reorganizace ve sdělovacích prostředcích p. vrchní státní zástupce Zeman sdělil, že vedení PČR vystavilo jakýsi "bianco šek" na všechny připomínky žalobců, jež přislíbilo včas zapracovat. Připomínky ovšem podle jeho slov mohly být pouze v obecné a ještě navíc v odhadované (!) rovině, neboť v papírové podobě návrh reorganizace státní zástupce Zeman nedostal k dispozici. Proč nebyli také státní zástupci přizváni k přípravě reorganizace? Co když budou připomínky žalobců tak zásadní, že bude potřeba celou reorganizaci možná odložit?
5/ Na dotaz, týkající se zpětvzetí žádosti o rozvázání služebního poměru p. Šlachty, p. policejní prezident vysvětlil, že za plk. Šlachtu už je náhrada. To i přesto, že jeho služební poměr skončí až k 30. 6. 2016. Cožpak tohle je ocenění špičkové mnohaleté práce v řadách Policie České republiky? Vždyť to jinými slovy podle laika působí spíš jako "my ho tady vlastně moc nechceme, už jsme ho nahradili..".
6/ Proč sloučení kritizují mimo pracovníků ÚOOZ také státní zástupci a další odborníci, zatímco někteří politici, lobbisté a jiní vlivní lidé (i obhájci) se z této reorganizace radují?
7/ Vysoký důstojník ÚOOZ přišel se závažným sdělením o vynášení informací z vyšetřování přímo přes policejní prezidium, dokonce by mohl být podezřelý přímo policejní prezident. Přesto jej většina politiků není ochotna vyslechnout? Proč tak závažné informace nechce většina z politiků slyšet? Rozumím věcné příslušnosti GIBS, ale ani státní zástupci GIBS nevěří, neboť se ví, že jde o inspekci zametací. Kam se má takový důstojník Policie ČR obrátit se závažným podezřením směřujícím dokonce proti policejnímu prezidentovi? Kdo vyšetří to podezření na policejního prezidenta? Nový šéf ÚOOZ, který přišel z ÚOKFK (ten útvar, o němž se tvrdí, že je zkorumpovaný a má potíže s únikem informací)? Příslib zřízení vyšetřovací komise je směšný za situace, kdy se nezastavila reorganizace PČR. Vyvolává to podezření na taktické odsunutí problému - lidem se zacpe pusa, politické strany se dostanou potichu k zajímavým informacím a věc půjde do ztracena. Cožpak se lze ubránit myšlence na sira Humphreyho, který zřizoval vyšetřovací komisi vždy, když chtěl něco ututlat? Dobře, zřiďme komisi, ale tak, jak navrhoval p. Gabal - za současného zastavení reorganizace, protože jinak je toto řešení nepřijatelné!
Připadám si jako občan této země tak marně a zbytečně. Policejní útvar, kterému jsem stoprocentně věřila a považovala jej za jeden z mála důvodů proč věřit, že se v České republice může dít spravedlnost, bude podle mého názoru (a nejen mého, soudě podle cca 1.500 lidí podepsaných v peticích za setrvání plk. Šlachty a nesouhlas s podepsanou reorganizací) rozprášen a stane se další loutkou. Proč se musí reorganizovat pouze útvar, který funguje špičkově také i díky jeho současnému vedení? Proč se musí reorganizovat tak rychle a za každou cenu, ať to stojí, co to stojí (i odchod úspěšných elitních vyšetřovatelů)?
Jediné, co si doopravdy přeji, je návrat pana Šlachty zpět do ÚOOZ. On je pro mne zárukou, že reorganizaci mohu důvěřovat. Jestliže jí plk. Šlachta nevěří, nevěřím jí ani já. Nerozumím tomu, proč mu nebyl dán vůbec prostor pro jednání týkající se reorganizace a jsem přesvědčena o tom, že k jejímu odmítnutí má dobrý důvod. Vyjádřilo mu také plnou podporu 17 velících důstojníků ÚOOZ a 238 podřízených. Proč jednoduše tvůrci reorganizace celou věc nekonzultují se současným vedením ÚOOZ? Vždyť může vzniknout ideální varianta, skutečně funkční kompromis a vůbec nic by se ve společnosti nedělo! Tohle celé je zkrátka divné.
Žádám Vás prosím, zabraňte takto překotné a zjevně zcela nevydiskutované reorganizaci Policie České republiky! Chci takovou Policii České republiky, které věřím! Tato reorganizace přináší příliš pochybností, které veřejnosti nikdo nevysvětlil. Moc Vás prosím, zastavte reorganizaci v této podobě a zabraňte odchodu plk. Roberta Šlachty od Policie České republiky!

Velmi Vám děkuji, že jste věnovali čas mým obavám. Nesmírně si toho vážím.

S pozdravem
Ing. Jindřiška Pavlová (za petiční výbor)

V Plzni dne 28. 6. 2016
 
 

Reklama